Information

Výrobci

Nové produkty

Dodavatelé

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě

www.tikej.cz

Provozovatelem Eshopu je Martina Svobodová, Jordana Jovkova 3254/7, 143 00 Praha 4 – Modřany, IČO: 88575683, DIČ: CZ7652190392, Tel: 777 820 987.

Obchodní podmínky specifikují a upřesňují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Odeslání objednávky

Odesláním objednávky uzavíráte kupní na zboží uvedené v objednávce co do položek, počtu ks a provedení. smlouvu Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v souladu s ustanovením § 1827 občanského zákoníku. Objednávku lze stornovat během dalších 24 hodin zasláním emailu na adresu obchod@tikej.cz

Věrnostní body

Za každý nákup v našem eshopu získáváte věrnostní body, které můžete čerpat jako slevu při každém dalším nákupu. 1 bod = sleva 0,50 Kč z dalšího nákupu zboží.

Potvrzení objednávky

Vaše objednávka bude následně potvrzena telefonicky, případně emailem. Dbejte prosím na uvedení správného telefonního čísla a emailového kontaktu, na které si přejete objednávku potvrdit. Zaslání zboží Objednané zboží Vám bude doručeno na dobírku, na adresu, kterou jste uvedli v objednávce během následujících 2-3 pracovních dnů prostřednictvím přepravní služby PPL anebo poštou. Na každou objednávku účtujeme poštovné ve výši 90,- Kč, objednávky v hodnotě nad 2.000.- Kč včetně DPH zasíláme zdarma. Zaslání zboží mimo ČR je možné s tím, že cena dopravy bude stanovena individuálně.

Ochrana osobních údajů

• Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo prodávajícím a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a bchodních sdělení prodávajícímu. Současně kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a po dobu neurčitou. Kupující uzavřením kupní smouvy potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Záruka vrácení peněz

Poskytujeme Vám plnou záruku vrácení peněz a v případě odstoupení od kupní smlouvy do 60 dnů a to i bez udání důvodu. V případě vrácení zboží musí být zboží naprosto nepoužité, zabalené v originálním obalu a schopné dalšího prodeje. Balení musí být kompletní a obsahovat veškeré původní příslušenství. Po převzetí zboží Vám budou vráceny peníze za zboží, poštovné se nevrací. Vrácení zásilky Zásilku je třeba odeslat na vlastní náklady do 14 dnů ode dne jeho převzetí. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou nebo libovolnou přepravní službou. Nikdy neposílejte zboží na dobírku, zásilka nebude přijata. Vrácené zboží zasílejte na adresu: Martina Svobodová, Rakovského 6, 143 00 Praha 4.

Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí Občanským zákoníkem a vztahují se na zboží, jež bylo zakoupeno na eshopu www.tikej.cz a jehož neshody s kupní smlouvou či vady byly uplatněny v záruční době. Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura sloužící zároveň jako daňový doklad. Převzetím zboží vyjadřuje spotřebitel souhlas se Záručními podmínkami. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, odešlete zboží na adresu Martina Svobodová, Rakovského 6, 143 00 Praha 4. Reklamace Vám bude vyřízena do 30 ti kalendářních dnů. Reklamace se uplatňují na základě dokladu o koupi zboží (faktury). V případě zjištění neodstranitelné vady má kupující právo na výměnu věci či odstoupení od smlouvy. Vyhrazujeme právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za totožný plně funkční výrobek. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci nebo jejích dílů způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

Reklamační protokol ke stažení zde